Weardse Security heeft een VEB Veiligheidscertificaat (Vereniging Europese Beveiligheidsbedrijven).

Elke VEB Erkende Bveiligingsinstallateur heeft door ervaring en opleiding een specialisme binnen de beveiligingsbranche opgebouwd. Hij blijft op de hoogte van de nieuwste eisen en technische ontwikkelingen. Onder andere door het volgen van gerichte cursussen en opleidingen. Ook voldoet hij aan alle wettelijke eisen die gesteld zijn in de Wet PBR.

Jaarlijks worden er bij alle installerende leden inspecties uitgevoerd op het opgeleverde werk door bekwame inspecteurs. Voor elke installatie wordt een VEB Installatie Attest of VEB Opleverbewijs afgegeven.

Na afsluiting van een onderhoudscontract kunt u rekenen op verregaande service en professioneel onderhoud. Elke VEB-installateur garandeert 24 uur per dag en 365 dagen per jaar service. Dat betekent extra zekerheid! Het VEB Installatie Attest/Opleverbewijs is 5 jaar geldig, mits er een onderhoudscontract is afgesloten voor de gelijke periode.

Goede kwaliteit staat voor elke VEB-installateur voorop. Daarom wordt uitsluitend gewerkt met goedgekeurde beveiligingsmaterialen die volgens de geldende eisen en normen worden geïnstalleerd. Daarnaast verplicht elke VEB-installateur zich te houden aan de VRKI.

Elke monteur van een VEB Erkende Beveiligingsinstallateur moet naast het vakdiploma MBV of TBV een geldige verklaring van betrouwbaarheid kunnen overleggen, die is afgegeven door de korpschef van de politie uit de eigen woonplaats. (Voor Bouwkundige bedrijven geldt een verklaring omtrente gedrag). Alleen dan kunnen VEB Installatie Attesten en VEB Opleverbewijzen worden afgegeven.

Uw veiligheid, is onze zorg!